Видове системи

imageИзборът на правилната фотоволтаична система за дома или бизнеса е сложна задача, зависеща от множество фактори. За да можете максимално да се възползвате от всички преимущества на фотоволтаичната система и за да отговори тя адекватно и пълноценно на индивидуалните Ви потребности и идеи и да се превърне в една разумна и оправдана инвестиция, е изключително важно процесите на планиране, проектиране и изграждане на системата да са прецизно и професионално изпълнени.

Ние, в „Хермес Солар“ ООД разполагаме с експертен екип от специалисти: инженери, PV проектанти и технически лица със солиден и разностранен опит, както и множество световно признати партньори в сферата на фотоволтаиката и ВЕИ.

Благодарение на това, можем да Ви осигурим професионална консултация при избора на точната фотоволтаична система за вашия дом или бизнес, както и да извършим или съдействаме във всеки едни етап от нейното планиране, проектиране и изграждане.

Мрежовите системи (On-grid PV Systems) са най-често срещаният и използван тип фотоволтаични системи за бита и индустрията. Те дават възможност за алтернативно и практически едновременно използване на слънчевата енергията, генерирана от фотоволтаичната система, както и на електрическа енергия от електропреносната мрежата. При този тип системи не е необходимо те да произвеждат 100% от потреблението на електрическа енергия за дома или бизнес.

Както знаем ел. енергията се използва в реално време. Свръхпроизводството на ел. енергия може да се съхранява (както и други видове енергия) посредством акумулаторни батерии, но това обикновено изисква голяма инвестиция и е свързано със значителни загуби на енергия.

Съществуват и фотоволтаични системи, които могат да оперират напълно независимо от електрическата мрежа. Това са така наречените автономни фотоволтаични системи (off-grid PV systems), които обаче трябва да произвеждат достатъчно електричество, за да могат да покрият на 100% енергийните нужди на домакинството или бизнеса. Повечето домакинства например използват повече електричество вечер и през нощта и затова една автономна система задължително трябва да включва акумулаторни батерии (за съхраняване на произведената през деня ел. енергия) или резервен източник на енергия (като например генератор) или в най-добрия случай и двете. В този смисъл автономните фотоволтаични системи са много по-сложни и по-малко гъвкави, отколкото мрежово-свързаните фотоволтаични системи (on-grid PV systems), както и значително по-скъпи за изграждане, обслужване и поддръжка.

Хибридните фотоволтаични системи (Hybrid PV systems), както показва и самото им наименование взимат най-доброто и от двата други типа системи – мрежовата и автономната фотоволтаични системи.

Всъщност хибридната система може да бъде разглеждана като мрежова фотоволтаична система, която обаче е оптимизирана посредством добавяне на комплект от акумулаторни батерии, които могат да бъдат зареждани както от самата фотоволтаична система, така и от ел. мрежата. Така в случай на прекъсване на електрозахранването, вече ще има резервен източник на електроенергия, а в случай на прекъсване на работа на фотоволтаичната система, ел. мрежата ще може да се използва за алтернативно захранване до отстраняване на проблема.