Проектиране

- Преглед на съществуващата инфраструктура около избрания терен.

- Оглед на конкретния терен, определяне на ъгъла на хоризонта и заснемане на релефа.

- Оценка на наличното слънчево облъчване и метеорологични данни по предварителни данни.

- Извършване на измервания на място с тестова фотоволтаична система.

- Изготвяне на предварителен технически проект.

- Определяне на размера на инвестицията и прогнозните приходи/разходи и възвръщаемост.

- Определяне на тип фотоволтаични панели.

- Изготвяне на техническо задание.

- Изготвяне на технически проект за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала.