"Хермес Солар" ООД извършва гаранционна и извън гаранционна поддръжка, авариен ремонт, абонаментно обслужване на всички фотоволтаични електроцентрали.

Разполагаме със специалисти, които имат богат практически опит в обслужването и поддръжката на ФЕЦ .

Основните дейности свързани с техническата поддръжка са:

- мониторинг на централата, статистика и водене на база данни;

- идентифициране на грешки в системата;

- проверка на инверторите и почистване при необходимост;

- проверка на напреженията на връзките;

- бързо отстраняване на регистрирания проблем;

Редовната профилактика на съоръженията осигурява максимална и ефективна експлоатация на фотоволтаичната централа без прекъсване и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването.