Изграждане на фотоволтаични системи

atlantamage

Екипът на "Хермес Солар" ООД има умения, знания и опит за инсталация на фотоволтаични системи при различни открити терени, плоски покриви, наклонени покриви, постаменти, стълбове, следящи системи с бетонови основи и др.

При изграждането на фотоволтаичните системи ние следваме ясно утвърдени стъпки и методики, базирани на действащите нормативни актове и нашия опит.

Изграждането и пускането в експлоатация на една фотоволтаична система включва:

- изграждане на носещи конструкции;

- монтаж на соларните модули и силовата електроника съгласно техническия проект;

- окабеляване и свързване на всички звена и устройства;

- пускане в експлоатация;

- 72-часови проби;