Технологии

HERMES_KATALOG-NEW-NEW-BG-prePRN.indd

„Хермес Солар“ ООД съвместно със своите чуждестранни партньори разработи и внедри високотехнологична продуктова производствена линия по Европейски модел и стандарти. Почти пълната автоматизация на технологичните процеси, заедно с иновативния софтуер за наблюдение, контрол и мониторинг осигурява информация за различните технологични етапи и позволява да се подобри управлението на процесите и да се извършва автоматизирано тестване на всички материали и компоненти. Всичко това, от своя страна спомага за оптимизирането на работния процес във всяка фаза, както и за намаляване на разходите, подобряване на качеството на крайния продукт и увеличаване скоростта на производство. (> 99%).

Именно благодарение на тази иновативна и високотехнологична производствена линия, успяваме да постигнем отлични резултати в производството на фотоволтаични модули и годишен капацитет от 60mW.