Серия поръчкови-дизайнерски PV модули

Целта на „ХЕРМЕС СОЛАР“ ООД да предлага и произвежда продукти с високо качество и отлични характеристики ни задължава непрекъснато да усъвършенстваме производствените си процеси.

Динамиката в развитието на фотоволтаиката в световен мащаб и все по-широкото и разнообразно приложение на фотоволтаичните системи в бита и индустрията обаче, ни накара да обърнем специално и конкретно внимание и на дизайна и външния естетически облик на предлаганите от нас продукти.

Ето защо концентрирахме част от усилията си в създаването на специални поръчкови / дизайнерски серии фотоволтаични модули, които да отговарят и да задоволят по-специфичните нужди и идеи на нашите Клиенти.

Такива са сериите продукти на „ХЕРМЕС СОЛАР“ за специфична сградна интеграция, като например модулите стъкло-стъкло, подходящи за прозрачни покривни конструкции, соларните керемиди, фотоволтаичните модули с различна цветна основа (керемидено червена, черна и т.н.) с изключителни естетически качества при покривна и фасадна инсталация, както и специалните ни разработки на модули за лодки, яхти, каравани и кемпери, системи за улично осветление и т.н.