Визия и мисия

ФИРМЕНИ ЦЕННОСТИ

„ХЕРМЕС СОЛАР“ ООД има определен набор от основни корпоративни ценности, които определят нашата бизнес култура и философия и които са дълбоко вкоренени в нашата компания и служителите й:

Клиенти и гаранция за качество: Ние поставяме нашите клиенти на първо място във всичко, което правим и постоянно печелим тяхното доверие и позитивно отношение чрез производството и предлагането на продукти и услуги с отлично качество и цена;

Успех чрез работа в екип и принос: Ние винаги се стремим към постигане на ефективно сътрудничество между нашите служители с нашите партньори и нашите клиенти, като приноса на всеки човек е от решаващо значение за нашия успех;

Гъвкавост и развитие: Ние сме находчиви, гъвкави, креативни и постоянно развиващи се, което ни помага да постигаме резултати по-бързо и по-добре от нашите конкуренти;

Иновациите и нови технологии: Винаги работим усилено за достигане на нови постижения, чрез постоянно подобряване и модернизиране, чрез усвояване на нови технологии, научноизследователска и развойна дейност;

Устойчивост и дълъг живот на постиженията: В нашата работа, ние винаги се опитваме да достигнем резултати с отлично качество и гарантирана стабилност в дългосрочен аспект.

МИСИЯ:

Мисията на „ХЕРМЕС СОЛАР“ ООД е да бъдем признати като един от водещите производители на висококачествени модули и компоненти за фотоволтаични системи, конкурентни на фотоволтаичните пазари в световен мащаб, както и да се превърнем в предпочитан и доверен партньор в планирането и изпълнението на проекти до ключ в сектора на възобновяемите енергийни източници.

МОТО:

"ENERGY FOR LIFE" - Чрез преобразуването на чистата и неизчерпаема слънчева радиация в енергия по един щадящ околната среда начин и предоставянето на тази енергия на хората, искаме да гарантираме техният по-добър стандарт на живот и да подобрим енергийната им независимост.

ВИЗИЯ:

Нашата визия е да концентрираме усилията си в създаването на производство с голям мащаб, което да осигурява висококачествени, ценово-ефективни, щадящи околната среда, модерни и иновативни фотоволтаични продукти и системи за хората по целия свят.