05.10.2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ:

* Завършено висше техническо образование с придобита квалификация (ел. инженер, електроенергетика, ВЕИ);

* Като предимство ще се приема предишен опит в проектирането, и по-специално предишен опит в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи;

* Работа със специализиран софтуер (АutoCAD, PVsyst, PVsol и др.), както и свободно боравене с MS office програми ще се счита за предимство;

* Владеене на Английски език на работно ниво;

* Умения за работа в екип, аналитично мислене, организираност;

ОТГОВОРНОСТИ:

*Проектиране на системи за възобновяема енергия(фотоволтаични електроцентрали);

*Проектиране на енергийни инсталации,съоръжения и инфраструктура;

*Съдействие на ръководството на дружеството за оптимизиране на работните процеси в организацията по отношение на изпълнение на проектните работи;

*Участие в работни срещи и преговори за проекти с клиенти в България и чужбина;

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.