Технологични новини

01.05.2017 г.

ВАЖНО!!!

ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ ОТ 5 РЕГИСТИРИРАЛИ СЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА, ПОВТОРНО СЕ УДЪЛЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 15.07.2017г.

Цел на конкурса е придобиване на идейни проекти, които да послужат като основа за изработка на бъдещи инвестиционни проекти, включващи всички необходими части. 

Конкурсът е открит, като всички заинтересовани лица могат да представят проекти и се провежда при получени повече от пет заявления.

Победителят в конкурса ще получи парично възнаграждение в размер до 2100,00 лв.

Повече техническа и друга информация, относно заданието и провеждането на конкурса, можете да намерите на нашата интернет страница в Раздел КОНКУРСИ.