Технологични новини

12.04.2017 г.

През 2016 г. стартира последният програмен период на програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL( http://reecl.org/ ), който ще продължи до края на 2018 г.

В него са предвидени някои нови елементи, като целевите кредити и съответната безвъзмездна помощ вече се отпускат не само на физически лица и сдружения на етажни собственици, но и на фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО компании, предприемачи и строители) за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи едно- и многофамилни жилищни сгради, а също и на жилищни сгради в строеж, които ще бъдат въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България не по-късно от 31 Декември 2018.

Всяко физическо или юридическо лице, което получи кредит по Програмата REECL има право да ползва безвъзмездна помощ, която е процентна част от разходите за реализация на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени условията на тази програма.

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 10% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват в еднофамилни жилища (къщи с едно или две самостоятелни жилища), или 20% при внедряване на проекта в изградени многофамилни жилищни сгради или новостроящи се такива.

Финансират се проекти, включващи енергоспестяващи технологии и подобрения (съоръжения и материали), които трябва да са нови и да не са рециклирани или реновирани. Внедряването на следните енергоспестяващи проекти в съществуващи жилищни сгради могат да имат право на субсидирано финансиране по тази програма:

  • Енергоефективна дограма;
  • Изолация на стени, подове и покриви;
  • Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи;
  • Слънчеви колектори за топла вода и системи;
  • Енергоефективни газови котли и системи и газификационни системи;
  • Термопомпени системи за отопление и климатизация;
  • Сградни фотоволтични системи;
  • Абoнатни станции и сградни инсталации;
  • Асансьори;
  • Рекуперативни вентилационни системи;

Целевите кредити се отпускат чрез мрежата на Български търговски банки – партньори на програмата, като към този момент това са Обединена Българска банка и Банка Пиреос България, а безвъзмездните помощи се изплащат от Международен фонд Козлодуй (KIDSF).

Фирма „Хермес Солар“ ООД е официално регистриран доставчик на услуги и продукти по програма REECL в областта на сградните фотоволтаични инсталации.