11.01.2017 г.

Около 500 хил. соларни панела са били инсталирани всеки ден през 2015 г. на фона на подем на "зелената енергия", при който монтираните ВЕИ мощности са надминали тези на въглищата в световен мащаб, пише Financial Times.

"Свидетели сме на трансформация на глобалните енергийни пазари, водени от ВЕИ", твърди Международната агенция по енергетика (МАЕ), която коригира нагоре прогнозите си за ръста и развитието на възобновяемите източници.

Частично този ръст се дължи на спада на цените на соларната и вятърната енергия, което само преди пет години беше немислимо. Прогнозите са за допълнително намаление през следващите пет години.

Положителна тенденция

Безпрецедентните 153 гигавата "зелена енергия" са били инсталирани през миналата година, предимно под формата на вятърни и соларни проекти. Това надхвърля количеството на конвенционалната енергия от изкопаеми горива и ядрени източници, добавено през 2015 г.

Тук обаче следва едно уточнение. Енергийният капацитет на една електроцентрала е максималното количество електричество, което тя може да произведе. Количеството, което в действителност произвежда, варира според това колко дълго генерира енергия за определен период от време. Тъй като вятърните и соларните ферми не могат да произвеждат постоянно енергия като една централа на въглища, те ще генерират по-малко енергия в рамките на година, въпреки че могат да имат същото или по-високо ниво на капацитет.

Въглищните електроцентрали са доставили близо 39% от енергията в световен мащаб за 2015 г., докато ВЕИ, включително по-старите водноелектрически централи – около 23%. Но Международната агенция по енергетика очаква делът на възобновяемите източници в генерирането на енергия да се покачи до 28% до 2021 г., когато те ще доставят еквивалента на общото генерирано електричество днес в САЩ и ЕС.

МАЕ ревизира прогнозите си и сега смята, че инсталираните ВЕИ мощности ще нараснат с допълнителни 13% между 2015 и 2021 г. в сравнение с очакванията през миналата година. Това се дължи предимно на политиките в САЩ, Китай, Индия и Мексико.

Завой в политиките

Според Паоло Франкъл, ръководител на отдела по възобновяема енергия към МАЕ, усилията за справянето с негативните последици от климатичните промени са сред причините за този завой в политиките. По думите му ратификацията на парижкото климатично споразумение от страните по света вероятно ще стимулира още повече сектора на възобновяема енергия.

Но подчертава, че развитието ще зависи до голяма степен от правителствените политики, които се променят в много държави. Според него, докато ръстът на вятърната и соларната енергия е в унисон с това, което е необходимо, за да се изпълнят целите на парижкото споразумение, възобновяемите източници трябва да се използват много повече при отоплението и транспорта. "Все още трябва да се направи повече в тези сфери. Има прекалено голяма несигурност в политиките", казва той.