„Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия, състояло се от 11-ти до 13-ти Март, 2015 в ИЕЦ, София.

 По време на изложението фирмата представи своите продукти и услуги, като акцента в продуктовото портфолио беше поставен върху новите и по-гъвкави и адаптивни решения за фотоволтаични модули, приложими към динамичната и разнообразна градска архитектура и облик.

Представените продукти включваха стандартни поли- и моно- кристални фотоволтаични модули за соларни електроцентрали и сградна интеграция, както и решения подходящи за нестандартна и сложна архитектура и вграждане, за пътната и селскостопанската инфраструктура и др., като мощността на предлаганите продукти варираше от 60 W до 335 W.

 Основните конкурентни предимства, с които се отличиха предлаганите от “Хермес Солар“ продукти бяха:

 v  последен модел системи за контрол и удостоверяване на качеството при производство;

 v  високо качество на влаганите материали, доставяни от водещи производители в ЕС;

 v  удължени срокове на продуктова гаранция и гаранция на мощността,

 v  пълна продуктова сертификация от TÜV;

 v  разработена и внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008;

 v  постигнат баланс между цена и качество.

В сферата на услугите „Хермес Солар“ ООД, представи пълната си ресурсна и техническа обезпеченост за изпълнението на отделни етапи, както и на проекти до ключ в сферата на ВЕИ. Нашият екип от професионалисти запозна всички заинтересувани с последните технологични и законодателни новости свързани със сектора на възобновяемите енергийни източници и в частност с изграждането, свързването и експлоатацията на фотоволтаични системи за битови и промишлени нужди.

Надяваме се, че с представянето си по време на изложението сме успели да покажем на всички наши настоящи и бъдещи бизнес контакти и клиенти, че „Хермес Солар“ ООД може да бъде техен надежден партньор с висока специализация в производство на висококачествени фотоволтаични модули и предоставянето на професионални услуги в сферата на ВЕИ;