"Хермес Солар" ООД, търси да назначи „ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-ПРОЕКТАНТ НА ВЕИ СИСТЕМИ“

05.10.2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ:

* Завършено висше техническо образование с придобита квалификация (ел. инженер, електроенергетика, ВЕИ);

* Като предимство ще се приема предишен опит в проектирането, и по-специално предишен опит в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи;

* Работа със специализиран софтуер (АutoCAD, PVsyst, PVsol и др.), както и свободно боравене с MS office програми ще се счита за предимство;

* Владеене на Английски език на работно ниво;

* Умения за работа в екип, аналитично мислене, организираност;

ОТГОВОРНОСТИ:

*Проектиране на системи за възобновяема енергия(фотоволтаични електроцентрали);

*Проектиране на енергийни инсталации,съоръжения и инфраструктура;

*Съдействие на ръководството на дружеството за оптимизиране на работните процеси в организацията по отношение на изпълнение на проектните работи;

*Участие в работни срещи и преговори за проекти с клиенти в България и чужбина;

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.


„Хермес Солар“ обявява частен конкурс за идейни проекти на тема: „Интегриране на фотоволтаични технологии в градска среда“

01.05.2017 г.

ВАЖНО!!!

ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ ОТ 5 РЕГИСТИРИРАЛИ СЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА, ПОВТОРНО СЕ УДЪЛЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 15.07.2017г.

Цел на конкурса е придобиване на идейни проекти, които да послужат като основа за изработка на бъдещи инвестиционни проекти, включващи всички необходими части. 

Конкурсът е открит, като всички заинтересовани лица могат да представят проекти и се провежда при получени повече от пет заявления.

Победителят в конкурса ще получи парично възнаграждение в размер до 2100,00 лв.

Повече техническа и друга информация, относно заданието и провеждането на конкурса, можете да намерите на нашата интернет страница в Раздел КОНКУРСИ.