Екипа на Hermes Solar има умения, знания и опит за инсталация на фотоволтаични системи при различни открити терени, плоски покриви, наклонени покриви, постаменти, стълбове, следящи системи с бетонови основи и др.

При изграждането на фотоволтаичните системи ние следваме ясно утвърдени стъпки и методики базирани на действащите нормативни актове и нашия опит.

Изграждането и пускането в експлоатация на една фотоволтаична система включва:

  • изграждане на носещи конструкции.
  • монтаж на соларните модули и силовата електроника съгласно техническия проект.
  • окабеляване и свързване на всички звена и устройства.
  • пускане в експлоатация.
  • 72-часови проби.