"Хермес Солар" ООД, търси да назначи „ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-ПРОЕКТАНТ НА ВЕИ СИСТЕМИ“

05.10.2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ:

* Завършено висше техническо образование с придобита квалификация (ел. инженер, електроенергетика, ВЕИ);

* Като предимство ще се приема предишен опит в проектирането, и по-специално предишен опит в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи;

* Работа със специализиран софтуер (АutoCAD, PVsyst, PVsol и др.), както и свободно боравене с MS office програми ще се счита за предимство;

* Владеене на Английски език на работно ниво;

* Умения за работа в екип, аналитично мислене, организираност;

ОТГОВОРНОСТИ:

*Проектиране на системи за възобновяема енергия(фотоволтаични електроцентрали);

*Проектиране на енергийни инсталации,съоръжения и инфраструктура;

*Съдействие на ръководството на дружеството за оптимизиране на работните процеси в организацията по отношение на изпълнение на проектните работи;

*Участие в работни срещи и преговори за проекти с клиенти в България и чужбина;

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.


Новости в Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL

12.04.2017 г.

През 2016 г. стартира последният програмен период на програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL( http://reecl.org/ ), който ще продължи до края на 2018 г.

В него са предвидени някои нови елементи, като целевите кредити и съответната безвъзмездна помощ вече се отпускат не само на физически лица и сдружения на етажни собственици, но и на фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО компании, предприемачи и строители) за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи едно- и многофамилни жилищни сгради, а също и на жилищни сгради в строеж, които ще бъдат въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България не по-късно от 31 Декември 2018.

Прочети още...

Големите предприятия ще получат 50 млн. Евро за енергийна ефективност

30.01.2017 г.

Една от малкото процедури BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ за финансиране на големи предприятия с европейски средства беше открита в началото на годината. Предвидени са общо 50 млн. Евро (97,8 млн. лв.) като безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" като фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Интензитета на субсидиите ще е в рамките на 25%-50%. 

"Хермес Солар" ООД предлага на вниманието на всички заинтересовани от кандидатстване по процедурата, експертното си сътрудничество в областта на проектирането и изпълнението на фотоволтаични системи до ключ, като част от изпълнение на предвидените допустими мерки по програмата. За повече информация, моля свържете с нас:

Прочети още...