Видове системи

Съществуват и фотоволтаични системи, които могат да оперират напълно независимо от електрическата мрежа. Това са така наречените автономни фотоволтаични системи (off-grid PV systems), които обаче трябва да произвеждат достатъчно електричество, за да могат да покрият на 100% енергийните нужди на домакинството или бизнеса. Повечето домакинства например използват повече електричество вечер и през нощта и затова една автономна система задължително трябва да включва акумулаторни батерии (за съхраняване на произведената през деня ел. енергия) или резервен източник на енергия (като например генератор) или в най-добрия случай и двете. В този смисъл автономните фотоволтаични системи са много по-сложни и по-малко гъвкави, отколкото мрежово-свързаните фотоволтаични системи (on-grid PV systems), както и значително по-скъпи за изграждане, обслужване и поддръжка.

Този тип системи са най-подходящи за отдалечени и трудно достъпни места без изградена електропреносна мрежа и достъп до комуналните услуги. Автономните системи работят напълно отделно от местната мрежа и могат да осигуряват електричество за домакинства или промишлеността и пълна енергийна независимост, както и електричество за строителството, лодки, каравани, кемпери или отдалечени селскостопански помпи, автоматични врати, пътни знаци и т.н. При всеки вариант свързан с опериране на автономни системи задължително трябва да се следи потреблението на ел. енергия и соларните панели и батериите да се поддържат под максималната им мощност, тъй като при тази фотоволтаична схема няма съществуваща връзка към електропреносна мрежа, която да осигури необходимата допълнителна енергия в случай на недостиг.

Компоненти на Автономната фотоволтаична система:

- Фотоволтаичен модул/и;

- Комплект акумулаторни батерии;

- Контролер/и;

- Инвертор/и;

- Необходимите електрически предпазител/и;

- И мониторингова система, която да балансира потреблението на ел. енергия и производството й.

image