Продукти

Видове соларни системи

Мрежови соларни системи

clip_image002- Мрежови соларни системи ( ON-GRID ) свързани за към електроразпределителната мрежа и при тях не се съхранява произведената енергия, а директно се подава към най-близките консуматори и към мрежата. Тази система се използва с цел покриване на част от собствената консумация и продажба на енергията произведена от ФтЕЦ.

Хермес Солар ООД разполага с готови решения за направа и пускане в експлоатация на мрежови системи от 1 kW до 20 kW, изработваме и индивидуални проекти в зависимост от желанието на клиента.

Избирайки Хермес Солар ООД, Вие правите най-добрия избор на доставчик и изпълнител на Вашата фотоволтаична централа.

 

Автономни соларни системи

clip_image001[4]- Автономни соларни системи( OFF – GRID ) не са свързани към електроразпределителната мрежа и към тях се добавя акумулаторен блок, в който съхраняват произведената от фотоволтаичните панели енергия. При тази система съхранената мощност се използва независимо от наличието на слънчева светлина. Подходящи са предимно за райони без електрозахранване или за постигане на енергийна независимост.

Хермес Солар ООД разполага с готови решения за направа и пускане в експлоатация на автономни системи от 1 kW до 20 kW, изработваме и индивидуални проекти в зависимост от желанието на клиента.

Избирайки Хермес Солар ООД, Вие правите най-добрия избор на доставчик и изпълнител на Вашата фотоволтаичнацентрала.

Изграждане на фотоволтаични системи

atlantamage

Екипът на "Хермес Солар" ООД има умения, знания и опит за инсталация на фотоволтаични системи при различни открити терени, плоски покриви, наклонени покриви, постаменти, стълбове, следящи системи с бетонови основи и др.

При изграждането на фотоволтаичните системи ние следваме ясно утвърдени стъпки и методики, базирани на действащите нормативни актове и нашия опит.

Изграждането и пускането в експлоатация на една фотоволтаична система включва:

- изграждане на носещи конструкции;

- монтаж на соларните модули и силовата електроника съгласно техническия проект;

- окабеляване и свързване на всички звена и устройства;

- пускане в експлоатация;

- 72-часови проби;

Поддръжка

"Хермес Солар" ООД извършва гаранционна и извън гаранционна поддръжка, авариен ремонт, абонаментно обслужване на всички фотоволтаични електроцентрали.

Разполагаме със специалисти, които имат богат практически опит в обслужването и поддръжката на ФЕЦ .

Основните дейности свързани с техническата поддръжка са:

- мониторинг на централата, статистика и водене на база данни;

- идентифициране на грешки в системата;

- проверка на инверторите и почистване при необходимост;

- проверка на напреженията на връзките;

- бързо отстраняване на регистрирания проблем;

Редовната профилактика на съоръженията осигурява максимална и ефективна експлоатация на фотоволтаичната централа без прекъсване и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването.

Доставка

"Хермес Солар" ООД има богат опит в областта на соларните технологии, което ни дава възможност да работим с международни производители и доставчици.

Ние си партнираме с водещи компании в световен мащаб за производство на инвертори и компоненти за фотоволтаични системи.

Предлагаме надеждни соларни системи и гарантираме оптимален баланс между цена и качество.

Проектиране

- Преглед на съществуващата инфраструктура около избрания терен.

- Оглед на конкретния терен, определяне на ъгъла на хоризонта и заснемане на релефа.

- Оценка на наличното слънчево облъчване и метеорологични данни по предварителни данни.

- Извършване на измервания на място с тестова фотоволтаична система.

- Изготвяне на предварителен технически проект.

- Определяне на размера на инвестицията и прогнозните приходи/разходи и възвръщаемост.

- Определяне на тип фотоволтаични панели.

- Изготвяне на техническо задание.

- Изготвяне на технически проект за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала.

Подкатегории

imageИзборът на правилната фотоволтаична система за дома или бизнеса е сложна задача, зависеща от множество фактори. За да можете максимално да се възползвате от всички преимущества на фотоволтаичната система и за да отговори тя адекватно и пълноценно на индивидуалните Ви потребности и идеи и да се превърне в една разумна и оправдана инвестиция, е изключително важно процесите на планиране, проектиране и изграждане на системата да са прецизно и професионално изпълнени.

Ние, в „Хермес Солар“ ООД разполагаме с експертен екип от специалисти: инженери, PV проектанти и технически лица със солиден и разностранен опит, както и множество световно признати партньори в сферата на фотоволтаиката и ВЕИ.

Благодарение на това, можем да Ви осигурим професионална консултация при избора на точната фотоволтаична система за вашия дом или бизнес, както и да извършим или съдействаме във всеки едни етап от нейното планиране, проектиране и изграждане.